PianoKinderliedjes.nl

Gratis bladmuziek:
gemakkelijk speelbare piano-arrangementen van Nederlandse kinderliedjes, met teksten.

pianokinderliedjes

Maria die zoude naar Bethlehem gaan


1. Maria die zoude naar Bethlehem gaan,
Kerstavond voor de noene.
Sint Jozef zoude al met haar gaan
om haar gezelschap te hoeden.

2. Het hagelde, 't sneeuwde, het was er zo koud,
de rijm lag op de daken.
Sint Jozef tegen Maria sprak:
"Och Here, wat zullen we maken?"

3. Maria die zeide: "Ik ben er zo moe,
laat ons een weinig rusten".
"Laat ons nog een weinig verder gaan,
aan een huizeke zullen we rusten".

4. Zij kwamen een weinig verder gegaan,
tot aan een boereschure.
't Is daar waar Heer Jezus geboren werd,
en daar sloten noch vensters, noch deuren.

5. Het kleine Kind weende, Maria die zong
Gods eng'len uit den tronen;
zij kwamen tezamen nedergedaald,
zij kwamen Maria kronen.download piano bladmuziek:

terug naar titels a-z

© 2009-2024 Pianostudio Emajeur contact sitemap links Click here to revoke the Cookie consent